Giải câu hỏi Khởi động trang 5 SGK GDCD 6 Chân trời sáng tạo


Đề bài

Trả lời câu hỏi khởi động trang 5 SGK GDCD 6 CTST

Quan sát những hình ảnh dưới đây và cho biết các hình ảnh đó thể hiện những truyền thống nào của gia đình, dòng họ.

Hình ảnh: (trang 5)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quan sát hình ảnh 

Lời giải chi tiết

Các hình ảnh đó thể hiện những truyền thống nào của gia đình, dòng họ:

Hình 1. Truyền thống hiếu học.

Hình 2. Truyền thống dệt vải.

Hình 3. Truyền thống làm gốm.

Hình 4. Truyền thống yêu nước.

Loigiaihay.com

Bình chọn:
4 trên 6 phiếu