BÀI 2: YÊU THƯƠNG CON NGƯỜI

Bình chọn:
4.5 trên 20 phiếu
Khởi động trang 8 GDCD 6 - Chân trời sáng tạo

Em hãy quan sát hai hình ảnh dưới đây và cho biết em liên tưởng đến câu ca dao, tục ngữ nào về yêu thương con người.

Xem lời giải

Khám phá 1 trang 8 GDCD 6 - Chân trời sáng tạo

Em hãy đọc câu chuyện sau và trả lời câu hỏi:

Xem lời giải

Khám phá 2 trang 9 GDCD 6 - Chân trời sáng tạo

Em hãy quan sát những hình ảnh dưới đây và trả lời câu hỏi:

Xem lời giải

Khám phá 3 trang 10 GDCD 6 - Chân trời sáng tạo

Hãy chọn một thông điệp yêu thương dưới đây để thảo luận về giá trị của yêu thương con người?

Xem lời giải

Luyện tập 1 trang 10 GDCD 6 - Chân trời sáng tạo

Em hãy xử lí các tình huống sau

Xem lời giải

Luyện tập 2 trang 11 GDCD 6 - Chân trời sáng tạo

Em hãy chọn một hình ảnh dưới đây làm em có nhiều cảm xúc nhất và nêu suy nghĩ của em về hình ảnh đó.

Xem lời giải

Luyện tập 3 trang 11 GDCD 6 - Chân trời sáng tạo

Thực hiện hành động yêu thương

Xem lời giải

Vận dụng 1 trang 11 GDCD 6 - Chân trời sáng tạo

Em hãy làm một sản phẩm mang thông điệp yêu thương.

Xem lời giải

Vận dụng 2 trang 11 GDCD 6 - Chân trời sáng tạo

Em hãy kể tên những hoạt động, phong trào có ý nghĩa lan tỏa tình yêu thương con người ở trường hoặc ở địa phương em. Em đã và sẽ có những hành động cụ thể như thế nào để hưởng ứng những hoạt động, phong trào của trường hoặc ở địa phương em?

Xem lời giải