BÀI 9: CÔNG DÂN NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Khởi động trang 34 GDCD 6 - Chân trời sáng tạo

Em hãy quan sát các bạn dưới dây và đoán xem bạn nào là công dân Việt Nam, bạn nào không phải là công dân Việt Nam? Vì sao?

Xem lời giải

Khám phá 1 trang 35 GDCD 6 - Chân trời sáng tạo

Em hãy đọc thông tin và trả lời câu hỏi

Xem lời giải

Khám phá 2 trang 36 GDCD 6 - Chân trời sáng tạo

1. Em hãy quan sát hình ảnh sau để xác định thông tin trong giấy tờ nào cho biết đó là Công dân nước CHXHCN Việt Nam. 2. Tìm hiểu các Điều 15, 16, 17, 18, 35 và 37 của Luật Quốc tịch 008, sửa đổi, bổ sung 2014 và xác định các điều kiện để có quốc tịch Việt Nam của các bạn dưới đây

Xem lời giải

Luyện tập 1 trang 37,38 GDCD 6 - Chân trời sáng tạo

Em hãy đọc và thảo luận các tình huống sau

Xem lời giải

Luyện tập 2 trang 38 GDCD 6 - Chân trời sáng tạo

Chia sẻ tấm gương công dân Việt Nam tiêu biểu

Xem lời giải

Vận dụng trang 38 GDCD 6 - Chân trời sáng tạo

1. Em hãy viết khoảng 100 từ về chủ đề: Tôi là công dân nước CHXHCN Việt Nam 2. “Có nơi đâu đẹp tuyệt vời Như sông, như núi, như người Việt Nam” Câu thơ trên thể hiện sự tự hào về quê hương, đất nước, con người Việt Nam. Là học sinh, em cần làm gì để trở thành một công dân có ích?

Xem lời giải