BÀI 5: TỰ LẬP

Bình chọn:
4.2 trên 29 phiếu
Khởi động trang 20 GDCD 6 - Chân trời sáng tạo

Câu thơ sau thể hiện đức tính gì? Bàn tay ta làm nên tất cả Có sức người sỏi đá cũng thành cơm

Xem lời giải

Khám phá 1 trang 20,21 GDCD 6 - Chân trời sáng tạo

Em hãy đọc câu chuyện sau và trả lời câu hỏi: 1. Vì sao Bác Hồ có thể ra đi tìm đường cứu nước chỉ với hai bàn tay trắng? 2. Theo em, thế nào là tự lập?

Xem lời giải

Khám phá 2 trang 21 GDCD 6 - Chân trời sáng tạo

Em hãy quan sát các hình ảnh dưới đây và nhận xét về hành vi của các bạn

Xem lời giải

Luyện tập 1 trang 22 GDCD 6 - Chân trời sáng tạo

Em hãy quan sát bảng kế hoạch hoạt động hè và nhận xét tính tự lập của bạn Hoa

Xem lời giải

Luyện tập 2 trang 23 GDCD 6 - Chân trời sáng tạo

Đọc các tình huống dưới đây và trả lời câu hỏi

Xem lời giải

Luyện tập 3 trang 23 GDCD 6 - Chân trời sáng tạo

Lập kế hoạch thể hiện tính tự lập

Xem lời giải

Vận dụng trang 23 GDCD 6 - Chân trời sáng tạo

1. Em hãy xây dựng và thực hiện kế hoạch khắc phục những biểu hiện thiếu tự lập của bản thân. 2. Em hãy viết một lá thư ngắn hoặc một đoạn văn ngắn nhắc nhở bản thân tự lập hơn mỗi ngày.

Xem lời giải