Bài 6 trang 7 Tập bản đồ Địa lí 6

Bình chọn:
4.3 trên 13 phiếu

Bài 6 trang 7 Tập bản đồ Địa Lí 6 | Giải tập bản đồ Địa Lí 6 hay nhất - Hướng dẫn giải Tập bản đồ và bài tập thực hành Địa Lí 6 được biên soạn bám sát Tập bản đồ và Bài tập thực hành Địa Lí 6 giúp bạn học tốt môn Địa Lí lớp 6 hơn.

Đề bài

Đánh dấu × vào ô trống ý em cho là đúng hay sai của các câu sau:

- Muốn đo khoảng cách giữa 2 ước hiệu trên bản đồ người ta đo từ mép ước hiệu này đến mép ước hiệu kia.

☐ Đúng

☐ Sai

- Muốn đo khoảng cách giữa 2 ước hiệu trên bản đồ người ta đo từ tâm (điểm giữa) ước hiệu này tới tâm ước hiệu kia.

☐ Đúng

☐ Sai

Lời giải chi tiết

- Muốn đo khoảng cách giữa 2 ước hiệu trên bản đồ người ta đo từ mép ước hiệu này đến mép ước hiệu kia.

☒ Đúng

☐ Sai

- Muốn đo khoảng cách giữa 2 ước hiệu trên bản đồ người ta đo từ tâm (điểm giữa) ước hiệu này tới tâm ước hiệu kia.

☒ Đúng

☐ Sai

Loigiaihay.com

Các bài liên quan: - Bài 3: Tỉ lệ bản đồ - Tập bản đồ Địa lí 6