Bài 1 trang 6 Tập bản đồ Địa lí 6

Bình chọn:
3.8 trên 6 phiếu

Giải bài tập Bài 1 trang 6 Tập bản đồ Địa lí 6. Giải Tập bản đồ và bài tập thực hành Địa lí 6 hay nhất.

Đề bài

Điền tiếp các từ vào chỗ chấm (...) cho đúng:

Tỉ lệ bản đồ có tỉ số luôn là 1, vậy:

Mẫu số càng lớn thì tỉ lệ bản đồ càng ..................

Mẫu số càng nhỏ thì tỉ lệ bản đồ càng .................

Lời giải chi tiết

Tỉ lệ bản đồ có tỉ số luôn là 1, vậy:

Mẫu số càng lớn thì tỉ lệ bản đồ càng nhỏ.

Mẫu số càng nhỏ thì tỉ lệ bản đồ càng lớn.

Loigiaihay.com

Các bài liên quan: - Bài 3: Tỉ lệ bản đồ - Tập bản đồ Địa lí 6