Giải bài 1 trang 39 Tập bản đồ Địa lí 6


Đề bài

Dựa vào nội dung bài học, em hãy nêu ảnh hưởng của khí hậu đến sự phân bố thực vật trên Trái Đất.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại kiến thức các nhân tố tự nhiên ảnh hưởng đến sinh vật - Xem chi tiết

Lời giải chi tiết

Khí hậu là nhân tố tự nhiên có ảnh hưởng rõ rệt nhất đến sự phân bố thực vật trên Trái Đất:

- Tùy theo đặc điểm khí hậu ở mỗi nơi mà có các loại thực vật khác nhau.

- Mức độ phong phú hay nghèo nàn của thực vật ở mỗi nơi là do khí hậu quyết định.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.7 trên 15 phiếu
  • Giải bài 2 trang 39 Tập bản đồ Địa lí 6

    Giải bài 2 trang 39 tập bản đồ Địa lí 6, Bằng những hiểu biết của bản thân và những kiến thức đã học, em hãy sắp xếp các loài thực vật và động vật vào 3 đới khí hậu: Đới nóng (nhiệt đới), đới ôn hòa (ôn đới), đới lạnh (hàn đới) theo dàn ý sau:

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí