Bài 10: Cấu tạo bên trong của Trái Đất

Bình chọn:
4.6 trên 60 phiếu
Bài 1 trang 15 Tập bản đồ Địa lí 6 Bài 1 trang 15 Tập bản đồ Địa lí 6

Giải bài 1 trang 15 tập bản đồ Địa lí 6, Dựa vào hình 1, 2, 3 và kết hợp với nội dung SGK, em hãy cho biết: Cấu tạo bên trong của Trái Đất gồm mấy lớp?

Xem chi tiết
Bài 2 trang 15 Tập bản đồ Địa lí 6 Bài 2 trang 15 Tập bản đồ Địa lí 6

Giải bài 2 trang 15 tập bản đồ Địa lí 6, Dựa vào độ dày và đặc điểm của mỗi lớp cấu tạo bên trong Trái Đất đã cho dưới đây, em hãy điền số và chữ vào các ô tương ứng của bảng để thấy rõ đặc điểm của mỗi lớp.

Xem chi tiết
Bài 3 trang 15 Tập bản đồ Địa lí 6 Bài 3 trang 15 Tập bản đồ Địa lí 6

Giải bài 3 trang 15 tập bản đồ Địa lí 6, Dựa vào hình 3, em hãy nhận xét về sự phân bố chiều dày của lớp vỏ Trái Đất (nơi nào dày, nơi nào mỏng)

Xem chi tiết
Bài 4 trang 16 Tập bản đồ Địa lí 6 Bài 4 trang 16 Tập bản đồ Địa lí 6

Giải bài 4 trang 16 tập bản đồ Địa lí 6, Đánh dấu × vào ô trống thể hiện ý em cho là đúng nhất: Đặc điểm của chiều dày lớp vỏ Trái Đất là:

Xem chi tiết
Bài 5 trang 16 Tập bản đồ Địa lí 6 Bài 5 trang 16 Tập bản đồ Địa lí 6

Giải bài 5 trang 16 tập bản đồ Địa lí 6, Đánh dấu × vào ô trống thể hiện ý em cho là đúng hoặc sai: Các địa mảng là những bộ phận nổi cao trên mực nước biển như các lục địa hay các đảo:

Xem chi tiết
Bài 6 trang 16 Tập bản đồ Địa lí 6 Bài 6 trang 16 Tập bản đồ Địa lí 6

Giải bài 6 trang 16 tập bản đồ Địa lí 6, Đánh dấu × vào ô trống thể hiện ý em cho là đúng: Khi địa mảng xô vào nhau sẽ:

Xem chi tiết
Bài 7 trang 16 Tập bản đồ Địa lí 6 Bài 7 trang 16 Tập bản đồ Địa lí 6

Giải bài 7 trang 16 tập bản đồ Địa lí 6, Đánh dấu × vào ô trống thể hiện ý em cho là đúng hoặc sai: Khi hai địa mảng tách xa nhau sẽ tạo thành núi ngầm dưới đại dương, có vật chất dưới sâu đùn lên:

Xem chi tiết

Các chương, bài khácGửi bài