Bài 3: Tỉ lệ bản đồ - Tập bản đồ Địa lí 6

Bình chọn:
4.5 trên 136 phiếu
Bài 1 trang 6 Tập bản đồ Địa lí 6

Giải bài 1 trang 6 tập bản đồ Địa lí 6, Điền tiếp các từ vào chỗ chấm (...) cho đúng: Tỉ lệ bản đồ có tỉ số luôn là 1, vậy:

Xem lời giải

Bài 2 trang 6 Tập bản đồ Địa lí 6

Giải bài 2 trang 6 tập bản đồ Địa lí 6, Dựa vào nội dung SGK, hãy điền tiếp vào chỗ chấm (...) các ý sao cho thích hợp: - Những bản đồ có tỉ lệ lớn hơn (1 : 200 000) là ................

Xem lời giải

Bài 3 trang 6 Tập bản đồ Địa lí 6

Giải bài 3 trang 6 tập bản đồ Địa lí 6, Điền tiếp vào chỗ chấm (...) ở bảng dưới đây:

Xem lời giải

Bài 4 trang 6 Tập bản đồ Địa lí 6

Giải bài 4 trang 6 tập bản đồ Địa lí 6, Dựa vào tỉ lệ của bản đồ trên, hãy đo và tính khoảng cách của các điểm:

Xem lời giải

Bài 5 trang 7 Tập bản đồ Địa lí 6

Giải bài 5 trang 7 tập bản đồ Địa lí 6, Muốn biết nhanh 1cm trên bản đồ tương ứng với bao nhiêu mét trên thực địa, thì chỉ cần bỏ đi hai con số không cuối cùng, muốn biết số kilômét thì bỏ thêm ba con số không nữa là năm.

Xem lời giải

Bài 6 trang 7 Tập bản đồ Địa lí 6

Giải bài 6 trang 7 tập bản đồ Địa lí 6, - Muốn đo khoảng cách giữa 2 ước hiệu trên bản đồ người ta đo từ mép ước hiệu này đến mép ước hiệu kia.

Xem lời giải