Bài 3 trang 6 Tập bản đồ Địa lí 6

Bình chọn:
3.6 trên 8 phiếu

Giải bài tập Bài 3 trang 6 Tập bản đồ Địa lí 6. Giải Tập bản đồ và bài tập thực hành Địa lí 6 hay nhất.

Đề bài

Điền tiếp vào chỗ chấm (...) ở bảng dưới đây:

Tỉ lệ bản đồ

Khoảng cách

Tương ứng trên thực địa là

cm

m

km

1: 10 000

1

 

 

 

1: 500 000

1

 

 

 

1: 3 000 000

1

 

 

 

Lời giải chi tiết

Tỉ lệ bản đồ

Khoảng cách

Tương ứng trên thực địa là

cm

m

km

1: 10 000

1

10 000

100

0,1

1: 500 000

1

500 000

5 000

5

1: 3 000 000

1

3 000 000

30 000

30

Loigiaihay.com

Các bài liên quan: - Bài 3: Tỉ lệ bản đồ - Tập bản đồ Địa lí 6