Giải bài 4 trang 6 Tập bản đồ Địa lí 6


Đề bài

Dựa vào tỉ lệ của bản đồ trên, hãy đo và tính khoảng cách của các điểm:

- Từ A đến B là ............. mét

- Từ A đến C là ............. mét

- Từ E đến D là ............. mét

- Từ G đến H là ............. mét

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Kĩ năng tính toán dựa trên bản đồ/lược đồ.

Lời giải chi tiết

- Từ A đến B là 670 mét

- Từ A đến C là 900 mét

- Từ E đến D là 520 mét

- Từ G đến H là 320 mét

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.4 trên 16 phiếu

>> Xem thêm