Bài 58 trang 49 SGK Toán 7 tập 2


Tính giá trị mỗi biểu thức sau tại x = 1; y = -1 và z =- 2.

Video hướng dẫn giải

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Tính giá trị mỗi biểu thức sau tại \(x = 1; y = -1\) và \(z =- 2\).

LG a

\(2xy(5{x^2}y + 3x-z)\)

Phương pháp giải:

Thay giá trị tương ứng của \(x\), \(y\) và \(z\) vào biểu thức rồi tính giá trị của biểu thức đó. 

Lời giải chi tiết:

Thay \(x = 1; y = -1; z = -2\) vào biểu thức ta được:

\(\eqalign{
& 2xy(5{x^2}y + 3x - z) \cr 
& = 2.1.\left( { - 1} \right).[{5.1^2}.\left( { - 1} \right) + 3.1 - \left( { - 2} \right)] \cr 
& = - 2.\left( { - 5 + 3 + 2} \right) \cr 
& = - 2.0 = 0 \cr} \)

Vậy biểu thức có giá trị bằng \(0\) tại \(x = 1, y =-1, z = -2\)

LG b

\(x{y^2} + {y^2}{z^3} + {z^3}{x^4}\).

Phương pháp giải:

Thay giá trị tương ứng của \(x\), \(y\) và \(z\) vào biểu thức rồi tính giá trị của biểu thức đó. 

Lời giải chi tiết:

Thay \(x = 1; y = -1; z = -2\) vào biểu thức ta được:

\(\eqalign{
& x{y^2} + {y^2}{z^3} + {z^3}{x^4} \cr 
& = 1.{\left( { - 1} \right)^2} + {\left( { - 1} \right)^2}.{\left( { - 2} \right)^3} + {\left( { - 2} \right)^3}{.1^4} \cr 
& = 1 + \left( { - 8} \right) + \left( { - 8} \right) = - 15 \cr} \)

Vậy biểu thức có giá trị bằng \(-15\) tại \(x = 1, y = -1, z = -2\).

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.6 trên 118 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.