Bài 55 trang 77 SGK Toán 7 tập 1


Đề bài

Những điểm nào sau đây không thuộc đồ thị của hàm số \(y = 3x - 1\)

\(A\left( {  - \dfrac{1}{3};0} \right);B\left( {\dfrac{1}{3};0} \right);C\left( {0;1} \right);\)\(D\left( {0; - 1} \right)?\)

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Để kiểm tra được điểm nào thuộc đồ thị hàm số thì ta thay hoành độ từng điểm vào hàm số đã cho nếu tung độ tìm được bằng với tung độ đã cho của điểm thì điểm đó thuộc đồ thị hàm số.

Lời giải chi tiết

Ta có: \(y = 3x -1\)

- Với \(A\left( {  - \dfrac{1}{3};0} \right)\)

Thay \(x= - \dfrac{1}{3}\) vào hàm số ta được: \(y = 3.\left( { - \dfrac{1}{3}} \right) - 1 =  - 1 - 1 =  - 2 \ne 0\) nên điểm \(A\) không thuộc đồ thị hàm số.

- Với \(B\left( {\dfrac{1}{3};0} \right)\)

Thay \(x=\dfrac{1}{3}\) vào hàm số ta được:

\(y = 3.\left( {\dfrac{1}{3}} \right) - 1 = 1 - 1 = 0\) nên điểm \(B\) thuộc đồ thị hàm số.

- Với \(C (0 ;1)\)

Thay \(x=0\) vào hàm số ta được: \(y = 3.0 - 1 = -1 ≠ 1\) nên điểm \(C\) không thuộc đồ thị hàm số.

- Với \(D (0 ;-1)\)

Thay \(x=0\) vào hàm số ta được: \(y = 3.0 – 1 = -1\) nên điểm \(D\) thuộc đồ thị hàm số.

Vậy \(A\left( {  - \dfrac{1}{3};0} \right);\) \(C (0 ;1)\) không thuộc đồ thị hàm số \(y = 3x - 1\).

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.2 trên 96 phiếu

>> Xem thêm

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.