Bài 55 trang 77 SGK Toán 7 tập 1

Bình chọn:
3.8 trên 50 phiếu

Giải bài 55 trang 77 SGK Toán 7 tập 1. Những điểm nào sau đây không thuộc đồ thị của hàm số y = 3x - 1

Đề bài

Những điểm nào sau đây không thuộc đồ thị của hàm số y = 3x - 1

\(A\left( { - {1 \over 3};0} \right);B\left( {{1 \over 3};0} \right);C\left( {0;1} \right);\)\(D\left( {0; - 1} \right)?\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Để kiểm tra được điểm nào thuộc đồ thị hàm số thì ta thay tọa độ từng điểm vào hàm số đã cho nếu tọa độ của điểm thỏa mãn pt hàm số thì điểm đó thuộc đồ thị hàm số đã cho.

Lời giải chi tiết

Ta có: \(y = 3x -1\)

Với \(A\left( { - {1 \over 3};0} \right)\) thì \(y = 3.\left( { - {1 \over 3}} \right) - 1 =  - 1 - 1 \)\(=  > y =  - 2 \ne 0\) nên điểm A không thuộc đồ thị hàm số.

Với \(B\left( {{1 \over 3};0} \right)\) thì \(y = 3.\left( {{1 \over 3}} \right) - 1 = 1 - 1 = 0\) nên điểm \(B\) thuộc đồ thị hàm số.

Với \(C (0 ;1)\)  thì \(y = 3.0 - 1 = -1 ≠ 1\)  nên điểm \(C\)  không thuộc đồ thị hàm số.

Với \(D (0 ;-1)\)  thì \(y = 3.0 – 1 = -1\)  nên điểm \(D\)  thuộc đồ thị hàm số.

Vậy \(B\left( {{1 \over 3};0} \right);D\left( {0; - 1} \right)\) thuộc đồ thị hàm số \(y = 3x – 1\) .

loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 7 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Ôn tập chương II: Hàm số và đồ thị

>>Học trực tuyến lớp 7, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Sử cùng các thầy cô giáo dạy giỏi, nổi tiếng.