Bài 53 trang 80 SGK Toán 7 tập 2


Ba gia định quyết định đào chung một cái giếng

Đề bài

Ba gia đình quyết định đào chung một cái giếng. Phải chọn vị trí của giếng ở  đâu để các khoảng cách từ giếng đến các nhà bằng nhau?

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng định lí: Ba đường trung trực của một tam giác cùng đi qua một điểm. Điểm này cách đều ba đỉnh của tam giác đó.

Lời giải chi tiết

Gọi vị trí ba ngôi nhà lần lượt là \(A, B, C\) vị trí giếng cần đào là \(O\).

Vì điểm \(O\) cách đều ba điểm \(A, B, C\) nên \(O\) là giao của ba đường trung trực của \(AB, BC, CA\).

Để xác định \(O\) ta chỉ cần xác định hai đường trung trực rồi tìm giao điểm vì ba đường trung trực của một tam giác cùng đi qua một điểm (Theo định lí ba đường trung trực của tam giác).


Bình chọn:
4.4 trên 261 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí