Bài 43 trang 26 SGK Toán 6 tập 2

Bình chọn:
4.4 trên 209 phiếu

Giải bài 43 trang 26 SGK Toán 6 tập 2. Tính các tổng dưới đây sau khi đã rút gọn các phân số

Đề bài

Tính các tổng dưới đây sau khi đã rút gọn các phân số:

a) \(\frac{7}{21}+\frac{9}{-36}\) ;                                  b) \(\frac{-12}{18}+\frac{-21}{35}\) ;

c) \(\frac{-3}{21}+\frac{6}{42}\) ;                                    d) \(\frac{-18}{24}+\frac{15}{21}\) .

Lời giải chi tiết

\(\eqalign{
& a){7 \over {21}} + {9 \over { - 36}} = {1 \over 3} + {-1 \over 4} \cr&= {4 \over {12}} + {-3 \over {12}} = {4+(-3) \over {12}} = {1 \over {12}}. \cr
& b){{ - 12} \over {18}} + {{ - 21} \over {35}} = {{ - 2} \over 3} + {{ - 3} \over 5} \cr&= {{ - 10} \over {15}} + {{ - 9} \over {15}} = {{ - 10 + (-9)} \over {15}}  = {{ - 19} \over {15}}. \cr
& c){{ - 3} \over {21}} + {6 \over {42}} = {{ - 1} \over 7} + {1 \over 7} =  {{ - 1+1} \over {7}}= 0. \cr
& d){{ - 18} \over {24}} + {{15} \over {-21}} = {{ - 3} \over 4} + {-5 \over 7} = {{ - 21} \over {28}} + {{-20} \over {28}} \cr&= {{ - 21+(-20)} \over {28}}  = {{ - 41} \over {28}}. \cr} \)

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 6 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Bài 7. Phép cộng phân số

>>Học trực tuyến lớp 6, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Sử cùng các thầy cô nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu