Bài 42 trang 26 SGK Toán 6 tập 2

Bình chọn:
4.3 trên 213 phiếu

Giải bài 42 trang 26 SGK Toán 6 tập 2. Cộng các phân số (rút gọn nếu có thể).

Đề bài

Cộng các phân số (rút gọn nếu có thể).

a) \(\frac{7}{-25}+\frac{-8}{25}\) ;                            b) \(\frac{1}{6}+\frac{-5}{6}\) ;

c) \(\frac{6}{13}+\frac{-14}{39}\) ;                            d) \(\frac{4}{5}+\frac{4}{-18}\) ;

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Muốn cộng hai phân số cùng mẫu, ta cộng các tử và giữa nguyên mẫu:

Tổng quát: \(\frac{a}{m} + \frac{b}{m} = \frac{{a + b}}{m}\)

- Muốn cộng hai phân số không cùng mẫu, ta viết chúng dưới dạng hai phân số cùng một mẫu rồi cộng các tử và giữ nguyên mẫu chung.

Lời giải chi tiết

\(\eqalign{
& a)\,\,\,{7 \over { - 25}} + {{ - 8} \over {25}} = {{ - 7} \over {25}} + {{ - 8} \over {25}} = {{\left( { - 7} \right) + \left( { - 8} \right)} \over {25}} \cr
& \,\,\,\,\,\,\,\,\, = {{ - 15} \over {25}} = {{ - 3} \over 5} \cr} \)

\(\eqalign{
& b)\,\,{1 \over 6} + {{ - 5} \over 6} = {{1 + \left( { - 5} \right)} \over 6} = {{ - 4} \over 6} = {{ - 2} \over 3} \cr
& c)\,\,{6 \over {13}} + {{ - 14} \over {39}} = {{18} \over {39}} + {{ - 14} \over {39}} = {{18 + \left( { - 14} \right)} \over {39}}  \cr 
& \,\,\,\,\,\,\, = {4 \over {39}} \cr
& d)\,\,{4 \over 5} + {4 \over { - 18}} = {4 \over 5} + {{ - 4} \over {18}} = {4 \over 5} + {{ - 2} \over 9}  \cr
& \,\,\,\,\,\,\, = {{36} \over {45}} + {{ - 10} \over {45}}= {{36 + \left( { - 10} \right)} \over {45}} = {{26} \over {45}} \cr} \)

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 6 - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 6, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan