Bài 4 trang 40 SGK Tin học lớp 7


Lập trang tính và sử dụng hàm SUM

Đề bài

Bài 4: Lập trang tính và sử dụng hàm SUM

Giả sử chúng ta có các số liệu thống kê về giá trị sản xuất của một vùng như được cho trên hình 1.33.

Hãy lập trang tính và sử dụng hàm thích hợp để tính tổng giá trị sản xuất vùng đó theo từng năm vào cột Tổng giá trị và tính giá trị sản xuất trung bình trong sáu năm theo từng ngành sản xuất vào các ô tương ứng trong hàng trống phía dưới. Lưu bảng tính với tên Gia_tri_san_xuat.

Lời giải chi tiết

Bước 1: Mở Excel và nhập trang tính như hình 1.33

Bước 2: Tính tổng và giá trị sản xuất trung bình

- Để tính tổng giá trị từng năm, em sử dụng hàm SUM:

Tính tổng giá trị

Tính giá trị sản xuất trung bình

E4 =SUM(B4:D4)

E7 =SUM(B7:D7)

B10 =AVERAGE(B4:B9)

E5 =SUM(B5:D5)

E8 =SUM(B8:D8)

C10 =AVERAGE(C4:C9)

E6 =SUM(B6:D6)

E9 =SUM(B9:D9)

D10 =AVERAGE(D4:D9)

 - Nhập các biểu thức vào ô tính và nhấn Enter , em sẽ được kết quả: 

- Mở bảng chọn File , nháy chuột vào lệnh Save As và thực hiện theo các bước chỉ dẫn trên cửa sổ Save As dưới đây để lưu tệp bảng tính: 

 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí