Bài 3 trang 87 SGK Tin học lớp 7


Tìm hiểu thêm về sắp xếp và lọc dữ liệu

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 3: Tìm hiểu thêm về sắp xếp và lọc dữ liệu

Câu a

Sử dụng trang tính của Bài tập 2, hãy nháy chuột lại một ô ngoài bằng dữ liệu. Thực hiện các thao tác sắp xếp hoặc lọc dữ liệu. Các thao tác đó có thực hiện được không? Tại sao?

Lời giải chi tiết:

   → Giải thích: Vì khi nháy chuột chọn một ô ngoài bảng dữ liệu, chương trình sẽ không tìm được bảng dữ liệu cần sắp xếp hay lọc dữ liệu.

Câu b

Hãy chèn thêm ít nhất một hàng trống vào giữa hai nước Malaixia và Mianma. Nháy chuột chọn ô C3 và thực hiện một số thao tác sắp xếp và lọc dữ liệu. Quan sát kết quả nhận được và cho nhận xét.

Lời giải chi tiết:

b) Chèn thêm một hàng trống vào giữa hai nước Ma-lai-xi-a và Mi-an-ma:

- Bước 1: Nháy chuột chọn hàng 11 (Mi-an-ma):

- Bước 2: Chọn lệnh Insert trong nhóm Cells trên dải lệnh Home :

→ Kết quả: 

 Nháy chuột vào ô C3, nháy nút  để thực hiện sắp xếp dữ liệu tăng dần (hoặc nút  để thực hiện sắp xếp dữ liệu giảm dần):

 → Kết quả: Xuất hiện hộp thoại thông báo không thực hiện được.

 → Nhận xét: Ô C3 là một ô trống, không phải là ô chứa vùng dữ liệu cần thực hiện. Để thực hiện được, em cần nháy chuột chọn một ô khác là ô chứa dữ liệu cần, ví dụ ô C8:

Câu c

Hãy chèn thêm ít nhất một cột trống vào giữa cột D và cột E. Thực hiện các thao tác sắp xếp và lọc dữ liệu tương tự như câu b). Cho nhận xét về kết quả nhận được.

Lời giải chi tiết:

c) Chèn một cột vào giữa cột D và cột E:

- Bước 1: Nháy chuột chọn cột E:

- Bước 2: Chọn lệnh Insert trong nhóm Cells trên dải lệnh Home :

 → Kết quả:

 

Nháy chuột vào ô C3, nháy nút  để thực hiện sắp xếp dữ liệu tăng dần (hoặc nút  để thực hiện sắp xếp dữ liệu giảm dần):

 

   → Kết quả: Xuất hiện hộp thoại thông báo không thực hiện được.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.