Bài 3 trang 15 SGK Đại số 10


Giải bài 3 trang 15 SGK Đại số 10. Trong 45 học sinh của lớp 10A có 15 bạn được xếp loại học lực giỏi, 20 bạn được xếp loại hạnh kiểm tốt, trong đó có 10 bạn vừa học lực giỏi, vừa có hạnh kiểm tốt.

Video hướng dẫn giải

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Trong \(45\) học sinh của lớp \(10A\) có \(15\) bạn được xếp loại học lực giỏi, \(20\) bạn được xếp loại hạnh kiểm tốt, trong đó có \(10\) bạn vừa học lực giỏi, vừa có hạnh kiểm tốt. Hỏi

LG a

Lớp \(10A\) có bao nhiêu bạn được khen thưởng, biết rằng muốn được khen thưởng bạn đó phải có học lực giỏi hoặc hạnh kiểm tốt ?

Lời giải chi tiết:

Số bạn đạt học lực giỏi nhưng không có hạnh kiểm tốt là:

15-10 = 5 (bạn)

Số bạn đạt hành kiểm tốt nhưng không có học lực giỏi là:

20-10 = 10 (bạn)

Số bạn đực khen thưởng (chỉ đạt học lực giỏi hoặc chỉ đạt hạnh kiểm tốt hoặc đạt cả hai) là:

5 + 10 + 10 = 25 (bạn)

Cách khác:

Sử dụng công thức tính số phần tử: \(n\left( {A \cup B} \right) = n\left( A \right) + n\left( B \right) - n\left( {A \cap B} \right)\)

Cụ thể:

Gọi \(A\) là tập hợp học sinh giỏi, \(B\) là tập hợp học sinh được hạnh kiểm tốt của lớp \(10A\), thì \(A ∩ B\) là tập hợp các học sinh vừa giỏi, vừa có hạnh kiểm tốt.

Số học sinh lớp \(10A\) được khen thưởng (hoặc học lực giỏi hoặc hạnh kiểm tốt) là:

\(15 + 20 - 10 = 25\) người.

LG b

Lớp \(10A\) có bao nhiêu bạn chưa được xếp loại học lực giỏi và chưa có hạnh kiểm tốt ?

Phương pháp giải:

Số học sinh chưa xếp loại học lực giỏi và chưa có hạnh kiểm tốt chính là số học sinh trong lớp không được khen thưởng.

Lời giải chi tiết:

Số bạn lớp \(10A\) chưa học giỏi và chưa có hạnh kiểm tốt là số học sinh lớp \(10A\) chưa được khen thưởng là:

\(45 - 25 = 20\) (bạn)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.5 trên 80 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 3. Các phép toán tập hợp

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 10 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 10 trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu


Gửi bài