Bài 2 trang 67 SGK Tin học lớp 7


Thực hành lập trang tính, sử dụng công thức, định dạng, căn chỉnh dữ liệu và tô màu

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 2: Thực hành lập trang tính, sử dụng công thức, định dạng, căn chỉnh dữ liệu và tô màu

    Khởi động chương trình bảng tính Excel.

Câu d

Chèn thêm các hàng trống cần thiết, điều chỉnh hàng, cột và thực hiện cac thao tác định dạng văn bản, định dạng số để có trang tính tương tự như hình 1.73:

Lời giải chi tiết:

Chèn thêm các hàng trống cần thiết, điều chỉnh hàng, cột và thực hiện cac thao tác định dạng văn bản, định dạng số để có trang tính tương tự như hình 1.73:

    1. Chèn thêm hàng 1 và hàng 3:

    - Bước 1: Nháy chuột chọn một hàng (trong ví dụ chọn hàng 1):

- Bước 2: Chọn lệnh Insert trong nhóm Cells trên dải lệnh Home :

   - Bước 3: Thực hiện lại các bước đối với hàng 3, em sẽ được kết quả:

 2. Gộp khối A2:G2 thành một ô: Kéo thả chuột chọn khối A2:G2 và nháy chuột chọn lệnh  để gộp ô:

3. Định dạng văn bản trong các ô tính với phông chữ, cỡ chữ, kiểu chữ và màu chữ:

    Để định dạng, sau khi chọn các ô có dữ liệu cần định dạng, em sử dụng các lệnh trong nhóm lệnh Font trên dải lệnh Home . Cách sử dụng các lệnh này giống các lệnh tương tự mà em đã biết trong định dạng văn bản:

Thực hiện lần lượt với các ô trong bảng tính, em sẽ được kết quả: 

  4. Căn lề dữ liệu văn bản và dữ liệu số trong các ô tính:

    Để căn lề, em sử dụng các lệnh trong nhóm lệnh Alignment trên dải lệnh Home :

 Cách sử dụng các lệnh này tương tự nhau:

    - Bước 1: Chọn ô cần căn lề:

- Bước 2: Chọn các lệnh căn chỉnh.

   Thực hiện lần lượt với các ô trong bảng tính, em sẽ được kết quả: 

 5. Kẻ đường biên cho vùng dữ liệu chi tiết:

    - Bước 1: Chọn các ô cần kẻ đường biên:

- Bước 2: Nháy chuột tại mũi tên ở lệnh Border, chọn tùy ý đường biên thích hợp:

Thực hiện lần lượt với các khối trong bảng tính, em sẽ được kết quả:

6.Tô màu nền phân biệt cho một số ô tính:

    Chọn các ô cần tô màu nền, chọn màu nền bằng lệnh Fill Color:

Thực hiện lần lượt với các ô khác, khối khác trong bảng tính, em sẽ được kết quả: 

 7. Định dạng hai chữ số thập phân cho dữ liệu số trong cột Dân số, một chữ số thập phân cho dữ liệu số trong cột Diện tích và không chữ số thập phân cho các số trong cột Mật độ.

    - Bước 1: Chọn các ô trong cột Dân số, nháy chuột chọn lệnh  (hoặc  để tăng (hoặc giảm) 1 chữ số thập phân

 - Bước 2: Thực hiện tương tự với cột Diện tích và Mật độ:

Câu e

Lưu bảng tính với tên Cac_nuoc_DNA.

Lời giải chi tiết:

 Lưu bảng tính với tên Cac_nuoc_DNA.

    Em mở bảng chọn File, nháy chuột chọn chọn Save As để mở cửa sổ Save As và thực hiện lần lượt các bước như hình:

Loigiaihay.com

Câu a

Lập trang tính với dữ liệu các nước trong khu vực Đông Nam Á như hình 1.72 (tên các nước trong cột B được nhập theo thứ tự chữ cái): 

Lời giải chi tiết:

Nháy đúp chuột ở biểu tượng Excel (excel)

   a) Nhập các dữ liệu vào các ô như hình 1.72: 

Câu b

Lập công thức để tính mật độ dân số (người/km2) của Bru-nây trong ô F4. Sao chép công thức vào các ô tương ứng của cột F để tính mật độ dân số của các nước còn lại.

Lời giải chi tiết:

Mật độ dân số (người/km2) = Dân số (Người)/Diện tích (km2

 

 → Công thức để tính mật độ dân số (người/km2) của Bru-nây trong ô F4 là:

F4 =E4*10^3/D4

Sao chép công thức trong ô F4 vào các ô F5:F14 để tính được mật độ dân số của các nước còn lại.  

Bước 1: Chọn ô F4, trong dải lệnh Home , chọn lệnh  trong nhóm lệnh Clipboard

  - Bước 2: Chọn ô F5, chọn  trong nhóm lệnh Clipboard

- Bước 3: Thực hiện lại các bước cho ô F6 đến F14, em sẽ tính được mật độ dân số của các nước còn lại. 

Câu c

Lập công thức để tính tổng diện tích và tổng dân số các nước Đông Nam Á trong các ô cuối của các cột tương ứng.

Lời giải chi tiết:

Lập công thức để tính tổng diện tích và tổng dân số các nước Đông Nam Á trong các ô cuối của các cột tương ứng.

    Để tính tổng, em sử dụng hàm SUM như sau:

    D15 =SUM(D4:D14)

    E15 =SUM(E4:E14)


Bình chọn:
3.7 trên 7 phiếu

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.