Bài 2 trang 55 Tập bản đồ Địa lí 11

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài tập Bài 2 trang 55 Tập bản đồ Địa lí 11. Giải Tập bản đồ và bài tập thực hành Địa lí 11 hay nhất.

Đề bài

Chọn cụm từ: (ASEAN; hòa bình, ổn định; tiến bộ xã hội; xã hội phát triển; tổ chức) thích hợp điền vào chỗ chấm (...) trong các câu sau để thể hiện mục tiêu của ASEAN:

     Thúc đẩy sự phát triển kinh tế văn hóa giáo dục và ....... của các nước thành viên.

     Xây dựng Đông Nam Á thành một khu vực ....... có nền kinh tế, văn hóa .......

     Giải quyết những khác biệt trong nội bộ, giải quyết các vấn đề liên quan đến mối quan hệ giữa ....... với các nước, các khối nước và .......

Lời giải chi tiết

      Thúc đẩy sự phát triển kinh tế văn hóa giáo dục và tiến bộ xã hội của các nước thành viên.

      Xây dựng Đông Nam Á thành một khu vực hòa bình, ổn định có nền kinh tế, văn hóa xã hội phát triển

     Giải quyết những khác biệt trong nội bộ, giải quyết các vấn đề liên quan đến mối quan hệ giữa ASEAN với các nước, các khối nước và các tổ chức quốc tế khác.

Loigiaihay.com

Các bài liên quan: - Bài 11: Tiết 3: Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) - Tập bản đồ Địa lí 11

>>Học trực tuyến các môn lớp 11, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu