Bài 2 trang 55 SGK Tin học lớp 7


Tìm hiểu các trường hợp tự điều chỉnh của công thức khi chèn thêm cột mới.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 2: Tìm hiểu các trường hợp tự điều chỉnh của công thức khi chèn thêm cột mới.

    Tiếp tục sử dụng bảng tính Bang_diem_lop_em.

Câu d

Đóng bảng tính, nhưng không lưu các thay đổi.

Lời giải chi tiết:

Nháy chuột vào nút  ở góc trên bên phải cửa sổ Excel để đóng cửa sổ: 

 

Cửa sổ mới hiện ra, nháy chuột chọn Don’t Save để không lưu lại các thay đổi:

 

Loigiaihay.com

Câu a

Di chuyển dữ liệu trong cột D (Vật lí) tạm thời sang một cột khác và xóa cột D. Sử dụng hàm thích hợp để tính điểm trung bình ba môn học (Toán, Ngữ văn, Tin học) của bạn đầu tiên trong ô F5 và sao chép công thức để tính điểm trung bình của các bạn còn lại.

Lời giải chi tiết:

1. Di chuyển dữ liệu trong cột D (Vật lí) tạm thời sang một cột khác và xóa cột D.

 - Bước 1: Chọn tất cả dữ liệu trong cột D: 

- Bước 2: Trong dải lệnh Home , chọn lệnh  trong nhóm Clipboard.

 - Bước 3: Chọn ô H4 và chọn  trong nhóm Clipboard 

 → Em sẽ được kết quả: 

 - Bước 4: Xóa cột D:

+ 4.1: Chọn cột D: 

+ 4.2: Chọn lệnh Delete trong nhóm Cells trên dải lệnh Home 

 → Em sẽ được kết quả: 

2. Sử dụng hàm thích hợp để tính điểm trung bình ba môn học (Toán, Ngữ văn, Tin học) của bạn đầu tiên trong ô F5 và sao chép công thức để tính điểm trung bình của các bạn còn lại.

- Bước 1: Xác định hàm thích hợp: Để tính điểm trung bình ba môn học em sẽ sử dụng hàm AVERAGE

    F5 = AVERAGE(C5,D5,E5,G5)

- Bước 2: Sao chép công thức để tính điểm trung bình của các bạn còn lại:

 +2. 1: Chọn ô F5, trong dải lệnh Home , chọn lệnh  trong nhóm Clipboard .

 + 2.2: Chọn ô F6, chọn  trong nhóm Clipboard .

 → Em sẽ được kết quả của ô F6: 

  + 2.3: Thực hiện lại các bước từ 2.1 đến 2.3 cho ô F7 đến F9, em sẽ được kết quả điểm trung bình cho các học sinh còn lại: 

Câu b

Chèn thêm cột mới vào sau cột C (Toán) và sao chép dữ liệu từ cột lưu tạm thời (Vật lí) vào cột mới được chèn thêm. Kiểm tra công thức trong cột Điểm trung bình có còn đúng không? Từ đó hãy rút ra kết luận thêm về ưu điểm của việc sử dụng hàm thay vì sử dụng công thức.

Lời giải chi tiết:

Chèn thêm cột mới vào sau cột C (Toán) và sao chép dữ liệu từ cột lưu tạm thời (Vật lí) vào cột mới được chèn thêm. Kiểm tra công thức trong cột Điểm trung bình có còn đúng không? Từ đó hãy rút ra kết luận thêm về ưu điểm của việc sử dụng hàm thay vì sử dụng công thức.

 Bước 1: Nháy chuột vào cột D:

Bước 2: Chọn lệnh Insert trong nhóm Cells trên dải lệnh Home:

 - Bước 3: Chọn tất cả dữ liệu trong cột G (Vật lí), trong dải lệnh Home , chọn lệnh  trong nhóm Clipboard.

  - Bước 4: Chọn ô D4 và chọn 5 trong nhóm Clipboard :

→ Em sẽ được kết quả: 

  - Bước 5: Quan sát công thức trong cột Điểm trung bình

 Em thấy điểm trung bình của học sinh thứ 1 là G5 =AVERAGE(C5,E5,F5,H5)

 Ban đầu điểm trung bình của học sinh thứ 1 là F5 = AVERAGE(C5,D5,E5,G5)

    → Kết luận: Thêm một ưu điểm của việc sử dụng hàm thay vì sử dụng công thức là khi sử dụng hàm kết quả vẫn đúng sau khi chèn, xóa cột vì công thức sẽ tự động cập nhật lại. Còn sử dụng công thức kết quả sẽ bị sai do công thức không thể tự động cập nhật lại sau các thao tác chèn, xóa cột.

Câu c

Chèn thêm cột mới vào trước cột G (Điểm trung bình) và nhập dữ liệu (Công nghệ) để có trang tính như hình 1.55c. Kiểm tra tính đúng đắn của công thức trong cột tính điểm trung bình và chỉnh sửa công thức cho phù hợp. Hãy rút ra kết luận khi nào chèn thêm cột mới, công thức vẫn đúng. 

Lời giải chi tiết:

Chèn thêm cột mới vào trước cột G (Điểm trung bình) và nhập dữ liệu (Công nghệ) để có trang tính như hình 1.55c. Kiểm tra tính đúng đắn của công thức trong cột tính điểm trung bình và chỉnh sửa công thức cho phù hợp. Hãy rút ra kết luận khi nào chèn thêm cột mới, công thức vẫn đúng.

 - Bước 1: Nháy chuột vào cột G: 

 - Bước 2: Chọn lệnh Insert trong nhóm Cells trên dải lệnh Home 

 - Bước 3: Nhập dữ liệu còn thiếu: 

 - Bước 4: Kiểm tra tính đúng đắn của công thức trong cột tính điểm trung bình: 

 → Công thức tính điểm trung bình chưa đúng do thiếu điểm của môn Công nghệ.

    - Bước 5: Sửa lại:

    + 5.1: Sửa H5 =AVERAGE(C5,E5,F5,I5,G5)

 + 5.2: Sao chép công thức của H5 và áp dụng cho các ô khác trong cột H: 

→ Kết luận: Khi thay đổi vị trí các cột nhưng không làm thay đổi thành phần của hàm, việc tính toán bằng hàm vẫn cho kết quả đúng. Còn khi thay đổi vị trí các cột nhưng làm thay đổi thành phần của hàm, công thức không còn đúng nữa.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí