Bài 2 trang 12 SGK Lịch sử 5


Những thay đổi về kinh tế đã tạo ra những giai cấp, tầng lớp mới nào trong xã hội ?

Đề bài

2. Những thay đổi về kinh tế đã tạo ra những giai cấp, tầng lớp mới nào trong xã hội?

Lời giải chi tiết

Những thay đổi về kinh tế đã tạo ra những giai cấp, tầng lớp mới trong xã hội: 

Giai cấp: công nhân, tư sản

Tầng lớp: Tiểu tư sản


Bình chọn:
4.3 trên 78 phiếu

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí