Bài 2, ôn tập trang 40 SGK Lịch sử 5


“Chín năm làm một Điện Biên, Nên vành hoa đỏ, nên thiên sử vàng !”

Đề bài

 “Chín năm làm một Điện Biên,

Nên vành hoa đỏ, nên thiên sử vàng !”

Em hãy cho biết : Chín năm đó được bắt đầu và kết thúc vào thời gian nào ?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp trong 9 năm

Lời giải chi tiết

Chín năm "làm một Điện Biên" tức là kể từ thời điểm ta tiến hành kháng chiến Toàn quốc chống Pháp. (1946-1954). Cụ thể:

- Mở đầu là sự kiện Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi Toàn quốc Kháng chiến, ngày 19-12-1946

- Kết thúc là sự kiện Chiến thắng Điện Biên Phủ vào ngày 7-5-1954.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.5 trên 113 phiếu
  • Bài 3, ôn tập trang 40 SGK Lịch sử 5

    Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định điều gì ? Lời khẳng định ấy giúp em liên tưởng tới bài thơ nào ra đời trong cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược lần thứ hai (đã học ở lớp 4) ?

  • Bài 4, ôn tập trang 40 SGK Lịch sử 5

    Hãy thống kê một số sự kiện mà em cho là tiêu biểu nhất trong chín năm kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.

  • Bài 1, ôn tập trang 40 SGK Lịch sử 5

    Tình thế hiểm nghèo của nước ta sau Cách mạng tháng Tám thường được diễn tả bằng cụm từ nào ? Em hãy kể tên ba loại “giặc” mà cách mạng nước ta phải đương đầu từ cuối năm 1945.

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí