Câu 1.4, 1.5 phần bài tập trong SBT - Trang 8 Vở bài tập Vật lí 8


Giải bài 1.4, 1.5 phần bài tập trong SBT – Trang 8 VBT Vật lí 8. Khi nói Trái Đất quay quanh Mặt Trời thì ...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

1.4.

Khi nói Trái Đất quay quanh Mặt Trời thì vật được chọn làm mốc là.................................

Khi nói Mặt Trời mọc đằng Đông, lặn đằng Tây thì vật được chọn làm mốc là................................

Phương pháp giải:

Sử dụng tính tương đối của chuyển động: Chuyển động và đứng yên có tính tương đối tùy thuộc vào vật được chọn làm mốc.

Lời giải chi tiết:

Ta có: Chuyển động và đứng yên có tính tương đối tùy thuộc vào vật được chọn làm mốc.

Khi nói Trái Đất quay quanh Mặt Trời thì vật được chọn làm mốc là Mặt Trời.

Khi nói Mặt Trời mọc đằng Đông, lặn đằng Tây thì vật được chọn làm mốc là Trái Đất.

1.5.

a) So với người soát vé:

- cây cối bên đường là.................................................

- tàu là......................................................................

b) So với đường tàu:

- cây cối bên đường là.................................................

- tàu là......................................................................

c) So với người lái tàu:

- cây cối bên đường là.................................................

- tàu là......................................................................

Phương pháp giải:

Sử dụng định nghĩa về chuyển động cơ học và đứng yên: Sự thay đổi vị trí của một vật theo thời gian so với vật khác gọi là chuyển động cơ học. Vị trí của một vật không thay đổi theo thời gian so với vật khác chọn làm mốc ta nói vật chuyển động so với mốc.

Sử dụng tính tương đối của chuyển động: Chuyển động và đứng yên có tính tương đối tùy thuộc vào vật được chọn làm mốc.

Lời giải chi tiết:

Ta có: Sự thay đổi vị trí của một vật theo thời gian so với vật khác gọi là chuyển động cơ học. Vị trí của một vật không thay đổi theo thời gian so với vật khác chọn làm mốc ta nói vật chuyển động so với mốc. Chuyển động và đứng yên có tính tương đối tùy thuộc vào vật được chọn làm mốc.

a) So với người soát vé:

- cây cối bên đường là chuyển động

- tàu là chuyển động

b) So với đường tàu:

- cây cối bên đường là đứng yên

- tàu là chuyển động

c) So với người lái tàu:

- cây cối bên đường là chuyển động

- tàu là đứng yên

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.2 trên 12 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lí lớp 8 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.