Bài 1 trang 86 SGK Tin học lớp 7


Sắp xếp và lọc dữ liệu

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1: Sắp xếp và lọc dữ liệu

          Khởi động chương trình bảng tính Excel. Mở bảng tính Bang_diem_lop_em đã được lưu trong Bài thực hành 7.

Câu d

Hãy lọc ra năm bạn có điểm trung bình cả năm cao nhất.

         Đóng bảng tính nhưng không lưu.

Lời giải chi tiết:

d) Hãy lọc ra năm bạn có điểm trung bình cả năm cao nhất.

Làm tương tự các bước như lọc Top 3 điểm cao nhất và 2 điểm thấp nhất, cho đến bước xuất hiện hộp thoại.

- Khi hộp thoại Top 10 Auto Filters mở ra, em chỉnh sửa ô thứ hai thành số 5 như hình

để chọn được năm điểm cao nhất và ấn OK, ta được kết quả như sau:

- Em có thể sắp xếp cột này từ bạn có điểm cao nhất đến bạn có điểm cao thứ 5 cả lớp bằng cách nháy chuột vào biểu tượng . Ta được kết quả như sau:

- Đóng bảng tính nhưng không lưu:

+ Nháy chuột vào dấu X phía trên bên phải màn hình  rồi chọn Don’t Save:

Loigiaihay.com

Câu a

Thực hiện các thao tác sắp xếp theo điểm các môn học và điểm trung bình.

Lời giải chi tiết:

- Khởi động chương trình Excel, bằng cách nháy đúp vào biểu tượng

 

- Vào File, chọn Open 

- Trong cửa sổ Open, tìm thư mục lưu tệp Bang_diem_lop_em, nháy chuột vào tên tệp, sau đó chọn Open

a. Thực hiện các thao tác sắp xếp theo điểm các môn học và điểm trung bình.

Lưu ý: Trong trường hợp sắp xếp dữ liệu, không để lệnh gộp Merge & Center rất dễ bị lỗi.

- Sắp xếp theo thứ tự tăng dần:

Chọn cột môn học hoặc điểm trung bình mà em muốn sắp xếp, nháy chuột vào biểu tượng  trong dải lệnh Data, mục Sort & Filter

Ví dụ: Sắp xếp điểm theo môn Toán từ điểm thấp đến cao

+ Chọn ô C3 

+ Nháy chuột vào biểu tượng , ta được kết quả như sau: 

Lúc này điểm môn Toán đang được sắp xếp theo thứ tự tăng dần. Ta nhận thấy tên của các em học sinh đã có sự thay đổi, phù hợp theo sắp xếp điểm môn toán của các em.

Làm tương tự với các cột khác để được các sắp xếp như em muốn.

- Sắp xếp theo thứ tự giảm dần:

Chọn cột môn học hoặc điểm trung bình mà em muốn sắp xếp, nháy chuột vào biểu tượng  trong dải lệnh Data, mục Sort & Filter

Ví dụ: Sắp xếp điểm theo môn Tin từ điểm cao đến thấp

+ Chọn ô F3 

+ Nháy chuột vào biểu tượng , ta được kết quả như sau: 

Lúc này điểm môn Tin đang được sắp xếp theo thứ tự giảm dần.

Làm tương tự với các cột khác để được các sắp xếp như em muốn. 

Câu b

Thực hiện các thao tác lọc dữ liệu để chọn các bạn có điểm 10 môn Tin học.

Lời giải chi tiết:

b) Thực hiện các thao tác lọc dữ liệu để chọn các bạn có điểm 10 môn Tin học.

- Trỏ chuột vào ô F3 thể hiện điểm môn “Tin học” 

- Nháy chuột vào biểu tượng  trong dải lệnh Data, mục Sort & Filter để bắt đầu tiến hành lọc dữ liệu.

- Nháy chuột chọn mũi tên  , trên cột  , bỏ chọn Select All và chọn ô 10

 

Rồi ấn OK, ta được kết quả lọc như sau:

Câu c

Hãy lọc ra các bạn có điểm trung bình cả năm là một trong ba điểm cao nhất và các bạn có điểm trung bình cả năm là một trong hai điểm thấp nhất.

Lời giải chi tiết:

c) Hãy lọc ra các bạn có điểm trung bình cả năm là một trong ba điểm cao nhất và các bạn có điểm trung bình cả năm là một trong hai điểm thấp nhất.

* Những bạn có điểm trung bình cả năm cao nhất:

- Để tắt bộ lọc, chọn lại vào biểu tượng , và tiến hành lọc mới. Chọn ô G3 “Điểm trung bình cả năm” và chọn biểu tượng   trong dải lệnh Data, mục Sort & Filter.

- Nháy chuột chọn mũi tên  , trên cột  , chọn Number Filters và chọn Top 10.... rồi ấn OK, ta được:

- Một hộp thoại mở ra, em chỉnh sửa lại ô thứ hai thành số 3 như hình

để có thể chọn được top 3 điểm cao nhất và ấn OK, ta được kết quả như sau:

* Những bạn có điểm trung bình cả năm là một trong hai điểm thấp nhất:

- Chọn lại biểu tượng  để tắt bộ lọc

- Chọn ô G3 “Điểm trung bình cả năm” và chọn biểu tượng   trong dải lệnh Data, mục Sort & Filter.

- Nháy chuột chọn mũi tên  , trên cột , chọn Number Filters và chọn Top 10.... rồi ấn OK.

- Khi hộp thoại Top 10 Auto Filters mở ra, em chỉnh sửa ô thứ nhất thành Bottom, ô thứ hai thành số 2 như hình

để chọn được hai điểm thấp nhất và ấn OK, ta được kết quả như sau:


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.