Bài 1 trang 66 SGK Tin học lớp 7


Thực hành định dạng văn bản và số, căn chỉnh dữ liệu, tô màu văn bản, kẻ đường biên và tô màu nền

Đề bài

Bài 1: Thực hành định dạng văn bản và số, căn chỉnh dữ liệu, tô màu văn bản, kẻ đường biên và tô màu nền

Mở bảng tính Bang_diem_lop_em đã được lưu trong Bài thực hành 5. Thực hiện các điều chỉnh và định dạng thích hợp để có trang tính như trên hình 1.71. Cuối cùng lưu bảng tính.

Lời giải chi tiết

   Để mở một tệp bảng tính Bang_diem_lop_em đã có trên máy tính, em mở thư mục lưu tệp và nháy đúp chuột trên biểu tượng của tệp. 

1. Gộp khối A2:G2 thành một ô: Kéo thả chuột chọn khối A2:G2 và nháy chuột chọn lệnh   để gộp ô:

2. Định dạng văn bản trong các ô tính với phông chữ, cỡ chữ, kiểu chữ và màu chữ:

    Để định dạng, sau khi chọn các ô có dữ liệu cần định dạng, em sử dụng các lệnh trong nhóm lệnh Font trên dải lệnh Home . Cách sử dụng các lệnh này giống các lệnh tương tự mà em đã biết trong định dạng văn bản:

 Thực hiện lần lượt với các ô trong bảng tính, em sẽ được kết quả:

 3. Căn lề dữ liệu văn bản và dữ liệu số trong các ô tính:

    Để căn lề, em sử dụng các lệnh trong nhóm lệnh Alignment trên dải lệnh Home :

  Cách sử dụng các lệnh này tương tự nhau:

    - Bước 1: Chọn ô cần căn lề:

 - Bước 2: Chọn các lệnh dưới đây để căn chỉnh:

+ Lệnh  để căn giữa ô.

+ Lệnh  để căn thẳng lề trái ô.

+ Lệnh  để căn thẳng lề phải ô.

+ Lệnh để căn trên ô.

+ Lệnh  để căn giữa ô.

+ Lệnh  để căn dưới ô.

 Thực hiện lần lượt với các ô trong bảng tính, em sẽ được kết quả:

4. Kẻ đường biên cho vùng dữ liệu chi tiết:

    - Bước 1: Chọn các ô cần kẻ đường biên:

  - Bước 2: Nháy chuột tại mũi tên ở lệnh Border  , chọn tùy ý đường biên thích hợp:

Thực hiện lần lượt với các khối trong bảng tính, em sẽ được kết quả: 

5.Tô màu nền phân biệt cho một số ô tính:

- Bước 1: Chọn các ô cần tô màu nền: 

- Bước 2: Chọn màu nền bằng lệnh Fill Color

Thực hiện lần lượt với các ô khác, khối khác trong bảng tính, em sẽ được kết quả: 

  6. Lưu trang tính:

 Mở bảng chọn File , chọn  để lưu thay đổi cuối cùng trong tệp bảng tính.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí