Bài 1 trang 30 SGK Tin học lớp 7


Nhập công thức

Đề bài

Bài 1: Nhập công thức

Khởi động Excel. Nhập công thức để tính các giá trị sau đây trên trang tính:

a. 20 + 15;  20 - 15;  20x5;  20/5;  205;

b. 20 + 15x4;  (20+15)x4;  (20 - 15)x4;  20 - (15x4);

c. 144/6 - 3x5;  144/(6 - 3)x5;  (144/6 - 3)x5;

d. 152/4;  (2+7)2/7;  (32 - 7)2- (6+5)3;  (188 - 122)/7

Lời giải chi tiết

Bước 1: Khởi động Excel bằng cách nhấn đúp vào biểu tượng 

Bước 2: Nhập công thức tính

Lưu ý:

- Việc nhập các kí tự đơn thuần như đề bài sẽ không tạo ra kết quả, chúng ta cần thêm dấu “=” trước các phép toán.

+ Phép tính sai: 

+ Phép tính đúng: 

+ Kết quả của phép tính đúng: 

 

- Dấu ”x” sẽ không thực hiện được phép toán nhân, trong Excel, dấu nhân được dùng là kí tự   “*”. 


Nếu dùng sai kí tự, Excel sẽ báo lỗi như sau:

Dấu mũ, ví dụ 205 không thể viết được trong Excel mà phải viết như sau “20^5” 


- Kí tự “/” là phép tính chia.

Với những lưu ý trên, tiến hành nhập công thức vào các ô tính, thống nhất rằng các phép toán ở phần anhập vào các ô tính ở cột A. Tương tự các phép toán b, c, d được nhập vào các ô tính ở cột B, C, D.

Kết quả nhận được như sau: 

 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí