Bình chọn:
4 trên 41 phiếu
Bài 1, 2, 3, 4 trang 59 sgk Toán 3 Bài 1, 2, 3, 4 trang 59 sgk Toán 3

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 59 SGK Toán 3. Bài 1: Tính nhẩm.

Xem chi tiết
Bài 1, 2, 3, 4 trang 60 sgk Toán 3 Bài 1, 2, 3, 4 trang 60 sgk Toán 3

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 60 SGK Toán 3. Bài 1: Tính nhẩm.

Xem chi tiết
Bài 1, 2, 3 trang 61 sgk Toán 3 Bài 1, 2, 3 trang 61 sgk Toán 3

Giải bài 1, 2, 3 trang 61 SGK Toán 3. Bài 1. Viết vào ô trống (theo mẫu)

Xem chi tiết
Bài 1, 2, 3, 4 trang 62 sgk Toán 3 Bài 1, 2, 3, 4 trang 62 sgk Toán 3

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 62 SGK Toán 3. Bài 1: Viết vào ô trống theo mẫu.

Xem chi tiết
Bài 1, 2, 3, 4 trang 63 sgk Toán 3 Bài 1, 2, 3, 4 trang 63 sgk Toán 3

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 63 SGK Toán 3. Bài 1: Tính nhẩm.

Xem chi tiết
Bài 1, 2, 3, 4 trang 64 sgk Toán 3 Bài 1, 2, 3, 4 trang 64 sgk Toán 3

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 64 SGK Toán 3. Bài 1: Tính nhẩm.

Xem chi tiết
Bài 2, bài 3, bài 4, bài 5 Tiết 65 trang 66 sgk Toán 3 Bài 2, bài 3, bài 4, bài 5 Tiết 65 trang 66 sgk Toán 3

Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 65, 66 SGK Toán 3. Bài 3: Tính (theo mẫu).

Xem chi tiết
Bài 1, bài 2, bài 3 Tiết 66 trang 67 sgk Toán 3 Bài 1, bài 2, bài 3 Tiết 66 trang 67 sgk Toán 3

Giải bài 1, 2, 3 trang 67 SGK Toán 3. Bài 1: Điền dấu < , =, > vào chỗ chấm...

Xem chi tiết
Lý thuyết, bài 1, bài 2  bài 3, bài 4 Tiết 67 trang 68 sgk Toán 3 Lý thuyết, bài 1, bài 2 bài 3, bài 4 Tiết 67 trang 68 sgk Toán 3

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 68 SGK Toán 3. Bài 1: Tính nhẩm.

Xem chi tiết
Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 Tiết 68 trang 69 sgk Toán 3 Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 Tiết 68 trang 69 sgk Toán 3

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 69 SGK Toán 3. Bài 1: Tính nhẩm.

Xem chi tiết
Lý thuyết, bài 1, bài 2  bài 3 Tiết 69 trang 70 sgk Toán 3 Lý thuyết, bài 1, bài 2 bài 3 Tiết 69 trang 70 sgk Toán 3

Giải bài 1, 2, 3 trang 70 SGK Toán 3. Bài 1: Tính.

Xem chi tiết
 Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4  Tiết 70 trang 71 sgk Toán 3 Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 Tiết 70 trang 71 sgk Toán 3

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 71 SGK Toán 3. Bài 1: Tính.

Xem chi tiết
Bài 1, bài 2, bài 3 Tiết 71 trang 72 sgk Toán 3 Bài 1, bài 2, bài 3 Tiết 71 trang 72 sgk Toán 3

Giải bài 1, 2, 3 trang 72 SGK Toán 3. Bài 1: Tính.

Xem chi tiết
 Bài 1, bài 2, bài 3 Tiết 72 trang 73 sgk Toán 3 Bài 1, bài 2, bài 3 Tiết 72 trang 73 sgk Toán 3

Giải bài 1, 2, 3 trang 73 SGK Toán 3. Bài 1: Tính.

Xem chi tiết
Bài 1, bài 2, bài 3 Tiết 73 trang 74 sgk Toán 3 Bài 1, bài 2, bài 3 Tiết 73 trang 74 sgk Toán 3

Giải bài 1, 2, 3 trang 74 SGK Toán 3. Bài 1: Dùng bảng nhân để tìm số thích hợp ở ô trống (theo mẫu).

Xem chi tiết
Lý thuyết, bài 1, bài 2  Tiết 74 trang 75 sgk Toán 3 Lý thuyết, bài 1, bài 2 Tiết 74 trang 75 sgk Toán 3

Giải bài 1, 2 trang 75 SGK Toán 3. Bài 1: Dùng bảng chia để tìm số thích hợp ở ô trống (theo mẫu).

Xem chi tiết
Bài 3, bài 4  Tiết 74 trang 76 sgk Toán 3 Bài 3, bài 4 Tiết 74 trang 76 sgk Toán 3

Giải bài 3, 4 trang 76 SGK Toán 3. Bài 3: Minh có một quyển truyện dày 132 trang.

Xem chi tiết
Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4, bài 5 Tiết 75 trang 76 sgk Toán 3 Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4, bài 5 Tiết 75 trang 76 sgk Toán 3

Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 76, 77 SGK Toán 3. Bài 1: Đặt tính rồi tính.

Xem chi tiết
Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4, bài 5 Tiết 76 trang 77 sgk Toán 3 Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4, bài 5 Tiết 76 trang 77 sgk Toán 3

Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 77, 78 SGK Toán 3. Bài 1: Số?

Xem chi tiết
Lý thuyết, bài 1, bài 2 Tiết 77 trang 78 sgk Toán 3 Lý thuyết, bài 1, bài 2 Tiết 77 trang 78 sgk Toán 3

Giải bài 1, 2 trang 78 SGK Toán 3. Bài 1: Tính giá trị của biểu thức sau (theo mẫu).

Xem chi tiết
Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất

Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay