Bình chọn:
4 trên 41 phiếu
Bài 1, 2, 3 trang 38 sgk Toán 3 Bài 1, 2, 3 trang 38 sgk Toán 3

Giải bài 1, 2, 3 trang 38 SGK Toán 3. Bài 1: Viết (theo mẫu).

Xem chi tiết
Bài 1, 2, 3 trang 39 sgk Toán 3 Bài 1, 2, 3 trang 39 sgk Toán 3

Giải bài 1, 2, 3 trang 39 SGK Toán 3. Bài 1: Tính nhẩm.

Xem chi tiết
Bài 1, 2, 3, 4 trang 40 sgk Toán 3 Bài 1, 2, 3, 4 trang 40 sgk Toán 3

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 40 SGK Toán 3. Bài 1: Tìm x.

Xem chi tiết
Bài 1, 2, 3, 4 trang 42 sgk Toán 3 Bài 1, 2, 3, 4 trang 42 sgk Toán 3

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 42 SGK Toán 3. Bài 1: Dùng eke để nhận biết góc vuông.

Xem chi tiết
Bài 1, 2, 3, 4 trang 43 sgk Toán 3 Bài 1, 2, 3, 4 trang 43 sgk Toán 3

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 43 SGK Toán 3. Bài 1. Dùng eke vẽ góc vuông, biết đỉnh và một cạnh cho trước...

Xem chi tiết
Bài 1, 2, 3 trang 44 sgk Toán 3 Bài 1, 2, 3 trang 44 sgk Toán 3

Giải bài 1, 2, 3 trang 44 SGK Toán 3. Bài 1: Số?

Xem chi tiết
Bài 1, 2, 3 trang 45 sgk Toán 3 Bài 1, 2, 3 trang 45 sgk Toán 3

Giải bài 1, 2, 3 trang 45 SGK Toán 3. Bài 1: Số?

Xem chi tiết
Bài 1, 2, 3 trang 46 sgk Toán 3 Bài 1, 2, 3 trang 46 sgk Toán 3

Bài 1: Đoạn thẳng AB đo được 1m và 9cm; Bài 2: Tính; Bài 3: Điền dấu vào ô trống

Xem chi tiết
Bài 1, 2, 3 trang 47 sgk Toán 3 Bài 1, 2, 3 trang 47 sgk Toán 3

Giải bài 1, 2, 3 trang 47 SGK Toán 3. Bài 1: Hãy vẽ các đoạn thẳng có độ dài được nêu ở bảng sau.

Xem chi tiết
Bài 1, 2 trang 48 sgk Toán 3 Bài 1, 2 trang 48 sgk Toán 3

Giải bài 1, 2 trang 48 SGK Toán 3. Bài 1 đọc bảng (theo mẫu).

Xem chi tiết
Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 49 sgk Toán 3 Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 49 sgk Toán 3

Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 49 SGK Toán 3. Bài 1: Tính nhẩm.

Xem chi tiết
Bài 1, 2, 3 trang 50 sgk Toán 3 Bài 1, 2, 3 trang 50 sgk Toán 3

Giải bài 1, 2, 3 trang 50 SGK Toán 3. Bài 1: Anh có 15 tấm bưu ảnh, em có ít hơn anh 7 tấm bưu ảnh. Hỏi cả hai anh em có bao nhiêu tấm bưu ảnh?

Xem chi tiết
Bài 1, 2, 3 trang 51 sgk Toán 3 Bài 1, 2, 3 trang 51 sgk Toán 3

Giải bài 1, 2, 3 trang 51 SGK Toán 3. Bài 1: Quãng đường từ nhà đến chợ huyện dài 5 km...

Xem chi tiết
Bài 1, 2, 3, 4 trang 52 sgk Toán 3 Bài 1, 2, 3, 4 trang 52 sgk Toán 3

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 52 SGK Toán 3. Bài 1: Một bến xe có 45 ô tô. Lúc đầu có 18 ô tô rời bến, sau đó có thêm 17 ô tô nữa rời bến. Hỏi bến xe đó còn lại bao nhiêu ô tô?

Xem chi tiết
Bài 1, 2, 3 trang 53 sgk Toán 3 Bài 1, 2, 3 trang 53 sgk Toán 3

Giải bài 1, 2, 3 trang 53 SGK Toán 3. Bài 1: Tính nhẩm.

Xem chi tiết
Bài 1, 2, 3, 4 trang 54 sgk Toán 3 Bài 1, 2, 3, 4 trang 54 sgk Toán 3

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 54 SGK Toán 3. Bài 1: Tính nhẩm.

Xem chi tiết
Bài 1, 2, 3, 4 trang 55 sgk Toán 3 Bài 1, 2, 3, 4 trang 55 sgk Toán 3

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 55 SGK Toán 3. Bài 1: Tính

Xem chi tiết
Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 56 sgk Toán 3 Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 56 sgk Toán 3

Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 56 SGK Toán 3. Bài 1: Số?

Xem chi tiết
Bài 1, 2, 3, 4 trang 57 sgk Toán 3 Bài 1, 2, 3, 4 trang 57 sgk Toán 3

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 57 SGK Toán 3. Bài 1: Trả lời câu hỏi: Trong mỗi hình dưới đây, số hình tròn màu xanh gấp mấy lần số hình tròn màu trắng?

Xem chi tiết
Bài 1, 2, 3, 4 trang 58 sgk Toán 3 Bài 1, 2, 3, 4 trang 58 sgk Toán 3

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 58 SGK Toán 3. Bài 1:Trả lời các câu hỏi sau .

Xem chi tiết
Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất

Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay