10 bài tập về kim loại tác dụng với axit có tính OXH mạnh (H2SO4 đặc, HNO3..) có lời giải


10 bài tập về kim loại tác dụng với axit có tính OXH mạnh (H2SO4 đặc, HNO3..) đầy đủ các dạng từ dễ đến khó, tự luận và trắc nghiệm có đáp án và lời giải chi tiết


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu