Câu 6 trang 29 SGK Hình học 10

Bình chọn:
4 trên 4 phiếu

Cho hai điểm phân biệt A và B. Điều kiện để điểm I là trung điểm của đoạn thẳng AB là:

Bài 6. Cho hai điểm phân biệt \(A\) và \(B\). Điều kiện để điểm \(I\) là trung điểm của đoạn thẳng \(AB\) là:

a) \(IA = IB\)                                    

b) \(\overrightarrow {IA}  = \overrightarrow {IB} \)

c) \(\overrightarrow {IA}  =  - \overrightarrow {IB} \)

 d) \(\overrightarrow {AI}  = \overrightarrow {BI} \)

Trả lời:

c) đúng. Vì:

\(\overrightarrow {IA}  =  - \overrightarrow {IB}  \Leftrightarrow \overrightarrow {IA}  + \overrightarrow {IB}  = \overrightarrow 0 \)

\(⇔ I\) là trung điểm của đoạn thẳng \(AB\)

loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Toán lớp 10 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 10, mọi lúc, mọi nơi cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan