Câu 10 trang 28 SGK Hình học 10

Bình chọn:
3.7 trên 3 phiếu

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, các khẳng định sau đúng hay sai?

Bài 10. Trong mặt phẳng tọa độ \(Oxy\), các khẳng định sau đúng hay sai?

a) Hai vectơ đối nhau thì chúng có hoành độ đối nhau

b) Vecto \(\overrightarrow a \) cùng phương với \(\overrightarrow i \) nếu a có hoành độ bằng 0

c) Vecto \(\overrightarrow i \) có hoành độ bằng 0 thì cùng phương với \(\overrightarrow j \)

Trả lời:

a) Trong mặt phẳng tọa độ \(Oxy\) cho vectơ \(\overrightarrow a  = (a_1;a_2)\) và vectơ đối của vectơ  \(\overrightarrow a \)  là vectơ  \(\overrightarrow b = - \overrightarrow a =(-a_1;-a_2)\)

Vậy khẳng định hai vectơ đối nhau thì chúng có hoành độ đối nhau là đúng.

b) Trong mặt phẳng tọa độ \(Oxy\), vectơ \(\overrightarrow i  (1; 0)\).

Vecto \(\overrightarrow a  ≠ 0\) cùng phương với vecto \(\overrightarrow i \) khi \(\overrightarrow a  = k\overrightarrow i \) với \(k ∈\mathbb R\).

Suy ra: \(\overrightarrow a   = (k; 0)\) với \(k ≠ 0\).

Vậy khẳng định vectơ \(a≠ 0\) cùng phương với vectơ  nếu có hoành độ bằng \(0\) là sai.

c) Trong mặt phẳng \(Oxy\) có vectơ \((0; 1)\)

Vectơ \(\overrightarrow a \)  cùng phương với vectơ \(\overrightarrow j \) khi \(\overrightarrow a   = k  \overrightarrow j \) với \(k ∈\mathbb R\).

Suy ra: \(\overrightarrow a = (0;k)\) với \(k ∈\mathbb R\).

Vậy khẳng định Vectơ \(\overrightarrow a \) có hoành độ bằng \(0\) thì cùng phương với \(\overrightarrow j \) là đúng.

loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Toán lớp 10 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 10, mọi lúc, mọi nơi cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan