Câu 23 trang 32 SGK Hình học 10

Bình chọn:
3.3 trên 4 phiếu

Cho (overrightarrow a = ( - 1,2);overrightarrow b = (5, - 7))

Bài 23. Cho \(\overrightarrow a  = ( - 1;2);\overrightarrow b  = (5; - 7)\) . Tọa độ của vecto \(\overrightarrow a  - \overrightarrow b \) là:

a) \((6; -9)\)                        b) \((4; -5)\)                            

c) \((-6; 9)\)                        d) \((-5; -14)\)

Trả lời:

\(\left\{ \matrix{
\overrightarrow a = ( - 1;2) \hfill \cr
\overrightarrow b = (5; - 7) \hfill \cr} \right. \Rightarrow \overrightarrow a - \overrightarrow b = ( - 6;9)\)

Chọn C

loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Toán lớp 10 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 10, mọi lúc, mọi nơi cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan