Câu 14 trang 30 SGK Hình học 10

Bình chọn:
3.8 trên 4 phiếu

Các cặp vecto nào sau đây cùng phương?

Bài 14. Cho tam giác \(ABC\). Đặt \(\overrightarrow a  = \overrightarrow {BC} ;\overrightarrow b  = \overrightarrow {AC} \)

Các cặp vecto nào sau đây cùng phương?

A.

\(\left\{ \matrix{
2\overrightarrow a + \overrightarrow b \hfill \cr
\overrightarrow a + 2\overrightarrow b \hfill \cr} \right.\)                                                   

B. 

\(\left\{ \matrix{
\overrightarrow a - 2\overrightarrow b \hfill \cr
\overrightarrow {2a} - \overrightarrow b \hfill \cr} \right.\)

C.  

\(\left\{ \matrix{
\overrightarrow {5a} + \overrightarrow b \hfill \cr
- 10\overrightarrow a - 2\overrightarrow b \hfill \cr} \right.\)                                          

 D. 

\(\left\{ \matrix{
\overrightarrow a + \overrightarrow b \hfill \cr
\overrightarrow a - \overrightarrow b \hfill \cr} \right.\)

Trả lời:

Xét mệnh đề c)  ta có: \( - 10\overrightarrow a  - 2\overrightarrow b  =  - 2(5\overrightarrow a  + \overrightarrow b )\)

Vậy

\(\left\{ \matrix{
\overrightarrow {5a} + \overrightarrow b \hfill \cr
- 10\overrightarrow a - 2\overrightarrow b \hfill \cr} \right.\)

 là cặp vecto cùng phương. Do đó chọn C.

loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Toán lớp 10 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 10, mọi lúc, mọi nơi cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan