Câu 22 trang 32 SGK Hình học 10

Bình chọn:
3.4 trên 5 phiếu

Cho (overrightarrow a = (3, - 4);overrightarrow b ( - 1,2))

Bài 22. Cho \(\overrightarrow a  = (3; - 4);\overrightarrow b ( - 1;2)\) . Tọa độ của \(\overrightarrow a  + \overrightarrow b \) là:

a) \((-4; 6)\)                          b) \((2; -2)\)                    

c) \((4; -6 \)                           d) \((-5; -14)\)

Trả lời:

 Ta có:

\(\left\{ \matrix{
\overrightarrow a = (3; - 4) \hfill \cr
\overrightarrow b = ( - 1;2) \hfill \cr} \right. \Rightarrow \overrightarrow a + \overrightarrow b = (2; - 2)\)

Chọn B

loigiaihay.com

 

Đã có lời giải Sách bài tập - Toán lớp 10 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 10, mọi lúc, mọi nơi cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan