Câu 16 trang 31 SGK Hình học 10

Bình chọn:
3.8 trên 4 phiếu

Cho M(3, -4) kẻ MM1 vuông góc với O x, MM2 vuông góc với Oy,

Bài 16. Cho \(M(3, -4)\) kẻ \(MM_1\) vuông góc với \(O x, MM_2\) vuông góc với \(Oy\),

Khẳng định nào sau đây là đúng?

a) \(\overrightarrow {O{M_1}}  =  - 3\)                                       

b)  \(\overrightarrow {O{M_2}}  = 4\)

c) \(\overrightarrow {O{M_1}}  - \overrightarrow {O{M_2}} \) có tọa độ \((-3, -4)\)

d) \(\overrightarrow {O{M_1}}  + \overrightarrow {O{M_2}} \) có tọa độ là \((3, -4)\)

Trả lời:        

                                                                                                                                        

 

a) Đúng vì:

\(\eqalign{
& \overrightarrow {O{M_1}} = 3;\overrightarrow {O{M_2}} = - 4 \cr
& \overrightarrow {O{M_1}} - \overrightarrow {O{M_2}} = \overrightarrow {{M_2}{M_1}} = (-3,4) \cr
& \overrightarrow {O{M_1}} + \overrightarrow {O{M_2}} = \overrightarrow {OM} = (3, - 4) \cr} \)

Vậy chọn D.

loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Toán lớp 10 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 10, mọi lúc, mọi nơi cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan