Câu 9 trang 29 SGK Hình học 10

Bình chọn:
3.8 trên 4 phiếu

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho hình bình hành OABC, C nằm trên Ox.

Bài 9. Trong mặt phẳng tọa độ \(Oxy\) cho hình bình hành \(OABC\), \(C\) nằm trên \(Ox\).

Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. \(\overrightarrow {AB} \)có tụng độ khác \(0\)                        

 B. \(A\) và \(B\) có tung độ khác nhau

C. \(C\) có hoành độ bằng \(0\)                          

D. \({x_A} + {x_C} - {x_B} = 0\)

Trả lời:

 

Trong mặt phẳng tọa độ \(O xy\), hình bình hành \(OABC\) có \(C\) nằm trên \(Ox\) nên điểm \(C({x_c};0)\) và \(\overrightarrow {AB}  = \overrightarrow {OC} \)

\(⇒  AB//Ox ⇒  A({x_A};m)\) và \(B({x_B};m)\) có cùng tung độ \(m\)

\(\overrightarrow {AB}  = ({x_B} - {x_A};0)\) có tung độ bằng \(0\)

Từ  \(\overrightarrow {AB}  = \overrightarrow {OC} \) suy ra \({x_A} + {x_C} - {x_B} = 0\)

Do đó chọn D.

loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Toán lớp 10 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 10, mọi lúc, mọi nơi cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan