Câu 12 trang 30 SGK Hình học 10

Bình chọn:
3.3 trên 4 phiếu

Cho bốn điểm A(1, 1); B(2, -1); C(4, 3); D(5, 2). Chọn mệnh đề đúng.

Bài 12. Cho bốn điểm \(A(1, 1); B(2, -1); C(4, 3); D(3, 5)\). Chọn mệnh đề đúng.

A. Tứ giác \(ABCD\) là hình bình hành

B. Điểm \(G(2;{5 \over 3})\) là trọng tâm của tam giác \(BCD\)

C. \(\overrightarrow {AB}  = \overrightarrow {CD} \)

D. \(\overrightarrow {AC} ,\overrightarrow {AD} \) cùng phương

Trả lời:

Ta có:

* \(\overrightarrow {AB}  = (1; - 2);\overrightarrow {DC}  = ( - 1;2) \Rightarrow \overrightarrow {AB}  \ne \overrightarrow {DC} \) nên \(ABCD\) không phải là hình bình hành.

* \(G\) là trọng tâ m của tam giác \(BCD\) nên: 

\(\left\{ \matrix{
{x_G} = {{{x_D} + {x_B} + {x_C}} \over 3} = 3 \hfill \cr
{y_G} = {{{y_D} + {y_B} + {y_C}} \over 3} = {7 \over 3} \hfill \cr} \right.\)

* \(\overrightarrow {CD}  = (1; - 2) \Rightarrow \overrightarrow {AB}  = \overrightarrow {CD} \)

* \(\overrightarrow {AC} (3;2),\overrightarrow {AD} (2;4)\) nên  không cùng phương.

Vậy chọn C.

loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Toán lớp 10 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 10, mọi lúc, mọi nơi cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan