Câu 20 trang 31 SGK Hình học 10

Bình chọn:
3.5 trên 2 phiếu

Trong mặt phẳng tọa Oxy cho bốn điểm A(3, -2); B(7, 1); C(0, 1), D(-8, -5) Khẳng định nào sau đây là đúng?

Bài 20. Trong mặt phẳng tọa \(Oxy\) cho bốn điểm \(A(3; -2); B(7; 1); C(0; 1), D(-8; -5)\)

Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. \(\overrightarrow {AB} ;\overrightarrow {CD} \) đối nhau

B. \(\overrightarrow {AB} ;\overrightarrow {CD} \) cùng phương nhưng ngược hướng

C. \(\overrightarrow {AB} ;\overrightarrow {CD} \) cùng phương và cùng hướng

D. A, B, C, D thẳng hàng.

Trả lời:

Ta có:

\(\overrightarrow {AB}  = (4,3);\overrightarrow {CD}  = ( - 8, - 6) \Rightarrow \overrightarrow {CD}  =  - 2\overrightarrow {AB} \)

Suy ra \(\overrightarrow {AB} ;\overrightarrow {CD} \) là hai vectơ cùng phương nhưng ngược hướng

Vậy B đúng

loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Toán lớp 10 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 10, mọi lúc, mọi nơi cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan