Câu 10 trang 30 SGK Hình học 10

Bình chọn:
3.5 trên 6 phiếu

Khẳng định nào sau đây là đúng?

Bài 10. Cho \(\overrightarrow u  = (3, - 2);\overrightarrow v  = (1,6)\) . Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. \(\overrightarrow u  + \overrightarrow v \) và \(\overrightarrow a  = \left( { - 4;\,4} \right)\) ngược hướng

B.  \(\overrightarrow u ,\overrightarrow v \) cùng phương

C. \(\overrightarrow u  - \overrightarrow v \) và \(\overrightarrow b  = \left( {6; - 24} \right)\) cùng hướng

D. \(2\overrightarrow u  + \overrightarrow v ;\overrightarrow v \) cùng phương

Trả lời:

a) Ta có:

\(\overrightarrow u  + \overrightarrow v  = (4,4) \Rightarrow \overrightarrow u  + \overrightarrow v  \ne  - \overrightarrow a \)

Do đó  A sai

b) Vì \({3 \over 1} \ne {{ - 2} \over 6}\) nên  \(\overrightarrow u ,\overrightarrow v \)  không cùng phương

Do đó B sai

c)

\(\left\{ \matrix{
\overrightarrow u - \overrightarrow v = (2, - 8) \hfill \cr
\overrightarrow u - \overrightarrow v = {1 \over 3}\overrightarrow v \hfill \cr} \right.\)

Vì \({6 \over 2} = {{ - 24} \over { - 8}}\) ⇒ 

\(\left\{ \matrix{
\overrightarrow u - \overrightarrow v \hfill \cr
\overrightarrow b = (6, - 24) \hfill \cr} \right.\)

 cùng hướng

Vậy chọn C

d) \(2\overrightarrow u  + \overrightarrow v  = (7,2)\)

Vì \({7 \over 1} \ne {2 \over 6} ⇒  2\overrightarrow u  + \overrightarrow v ;\overrightarrow v \)  không cùng phương

Vậy D sai.

loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Toán lớp 10 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 10, mọi lúc, mọi nơi cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan