Câu 19 trang 31 SGK Hình học 10

Bình chọn:
3.3 trên 4 phiếu

Cho tam giác ABC có B(9, 7); C(11, -1), M và N lần lượt là trung điểm của AB và AC

Bài 19. Cho tam giác \(ABC\) có \(B(9; 7); C(11; -1), M\) và \(N\) lần lượt là trung điểm của \(AB\) và \(AC\). Tọa độ của vecto \(\overrightarrow {MN} \) là:

A. \((2; -8)\)                            B.\( (1; -4)\)                          

C. \((10 ;6)\)                           D. \((5; 3)\)

Trả lời:

Ta có: vecto \(\overrightarrow {BC}  = (2, - 8)\)

\(MN//BC ⇒ \overrightarrow {MN} \) và \(\overrightarrow {BC} \) cùng phương.

Vậy \(\overrightarrow MN(1, -4)\). Do đó chọn B

loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Toán lớp 10 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 10, mọi lúc, mọi nơi cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan