Câu 25 trang 32 SGK Hình học 10

Bình chọn:
3.7 trên 3 phiếu

Cho (overrightarrow a = (x,2);overrightarrow b = ( - 5,1);overrightarrow c = (x,7))

Bài 25. Cho \(\overrightarrow a  = (x;2);\overrightarrow b  = ( - 5;1);\overrightarrow c  = (x;7)\) . Vectơ \(\overrightarrow c  = 2\overrightarrow a  + 3\overrightarrow b \) nếu:

a) \(x = -15\)                            b) \(x = 3\)                        

c) \(x = 15\)                             d) \(x = 5\)

Trả lời:

Ta có: \(\overrightarrow a  = (x;2);\overrightarrow b  = ( - 5;1);\overrightarrow c  = (x;7)\) nên: 

\(\eqalign{
& \overrightarrow c = 2\overrightarrow a + 3\overrightarrow b = (2x - 15,7) \cr
& \Rightarrow \left\{ \matrix{
2x - 15 = x \hfill \cr
7 = 7 \hfill \cr} \right. \Leftrightarrow x = 15 \cr} \)

chọn C

loigiaihay.com

 

Đã có lời giải Sách bài tập - Toán lớp 10 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 10, mọi lúc, mọi nơi cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan