Câu 26 trang 32 SGK Hình học 10

Bình chọn:
3.3 trên 3 phiếu

Cho A(1, 1); B(-2, -2); C(7, 7). Khẳng định nào đúng?

Bài 26. Cho \(A(1;1); B(-2; -2); C(7; 7)\). Khẳng định nào đúng?

A. \(G(2;2)\) là trọng tâm của tam giác \(ABC\)

B. Điểm \(B\) ở giữa hai điểm \(A\) và \(C\)

C. Điểm \(A\) ở giữa hai điểm \(B\) và \(C\)

D. Hai vecto \(\overrightarrow {AB} \) và \(\overrightarrow {AC} \) cùng hướng.

Trả lời:

a) \(G(2; 2) ⇒\) A đúng4

c) Ta lại có:

\(\eqalign{
& \overrightarrow {AB} = ( - 3; - 3) = - 3(1;1) \cr
& \overrightarrow {AC} = (6;6) = 6(1;1) \Rightarrow \overrightarrow {AC} = - 2\overrightarrow {AB} \cr} \)

\(\overrightarrow {AB} \) và \(\overrightarrow {AC} \) là hai vectơ ngược hướng, suy ra điểm \(A\) ở giữa hai điểm \(B\) và \(C\).

Do đó C sai.

B và D là khẳng định sai.

Vậy chọn A.

loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Toán lớp 10 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 10, mọi lúc, mọi nơi cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan