Câu 29 trang 32 SGK Hình học 10

Bình chọn:
3.5 trên 2 phiếu

Khẳng định nào trong các khẳng định sau đây là đúng?

Bài 29. Khẳng định nào trong các khẳng định sau đây là đúng?

a) Hai vectơ

\(\left\{ \matrix{
\overrightarrow a = ( - 5;0) \hfill \cr
\overrightarrow b = ( - 4;0) \hfill \cr} \right.\)

 cùng hướng

b)Vectơ \(c = (7; 3)\) là vecto đối của \(\overrightarrow d  = ( - 7;3)\)

c) Hai vecto

\(\left\{ \matrix{
\overrightarrow u = (4;2) \hfill \cr
\overrightarrow v = (8;3) \hfill \cr} \right.\)

 cùng phương

d) Hai vecto

\(\left\{ \matrix{
\overrightarrow a = (6;3) \hfill \cr
\overrightarrow b = (2;1) \hfill \cr} \right.\)

 ngược hướng.

Trả lời:

Ta có:

\(\left\{ \matrix{
\overrightarrow a = ( - 5;0) \hfill \cr
\overrightarrow b = ( - 4;0) \hfill \cr} \right. \Rightarrow \overrightarrow a = {5 \over 4}\overrightarrow b \Rightarrow \overrightarrow a //\overrightarrow b \)

Vậy chọn A.

loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Toán lớp 10 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 10, mọi lúc, mọi nơi cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan