Câu 11 trang 30 SGK Hình học 10

Bình chọn:
3.4 trên 5 phiếu

Cho tam giác ABC có A(3, 5); B(1, 2); C(5, 2). Trọng tâm của tam giác ABC là:

Bài 11. Cho tam giác \(ABC\) có \(A(3; 5); B(1; 2); C(5; 2)\). Trọng tâm của tam giác \(ABC\) là:

A. \({G_1}( - 3;4)\)                                  B. \({G_2}(4;0)\)

C. \({G_3}(\sqrt 2 ;3)\)                                  D. \({G_4}(3;3)\)

Trả lời:

\(G\) là trọng tâm của tam giác \(ABC\) nên:

\(\left\{ \matrix{4
{x_G} = {{{x_A} + {x_B} + {x_C}} \over 3} \hfill \cr
{y_G} = {{{y_A} + {y_B} + {y_C}} \over 3} \hfill \cr} \right. \Leftrightarrow \left\{ \matrix{
{x_G} = 3 \hfill \cr
{y_G} = 3 \hfill \cr} \right.\)

Vậy chọn D.

loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Toán lớp 10 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 10, mọi lúc, mọi nơi cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan