Vận dụng - Sáng tạo trang 12 SGK Âm nhạc 2 - Kết nối tri thức


Vận dụng - Sáng tạo

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Nghe và vỗ tay mạnh – nhẹ theo hình tiết tấu

Câu 2

Trò chơi: Tiếng kèn âm vang

Câu 3

Đọc đồng dao và gõ theo hình tiết tấu


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Chủ đề 1: Sắc màu âm thanh