Đọc nhạc trang 10 SGK Âm nhạc 2 - Kết nối tri thức


Đọc nhạc trang 10

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Đọc tên nốt trong bài đọc nhạc.

Phương pháp giải:

Đọc tên các nốt nhạc

Lời giải chi tiết:

Câu 2

Tập đọc nhạc theo kí hiệu bàn tay

Câu 3

Tập đọc nhạc với nhạc đệm

Câu 4

Tập đọc nhạc kết hợp vận động theo nhịp

Câu hỏi

Hãy nói tên nốt nhạc mới học trong bài đọc nhạc

Lời giải chi tiết:

Nốt nhạc mới học trong bài đọc nhạc là nốt Pha


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Chủ đề 1: Sắc màu âm thanh