Vận dụng 2 trang 30 SGK Công nghệ 6 - Chân trời sáng tạo


Đề bài

Em có nhận xét gì về cách ăn uống của mình? Nếu chưa hợp lí, em cần phải điều chỉnh lại như thế nào?

Lời giải chi tiết

Bản thân em tự nhận thấy cách ăn uống của mình còn muộn hơn với thời gian quy định. Em cần điều chỉnh cho hợp lí hơn bằng cách ăn uống đúng giờ hơn.Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 4. Thực phẩm và dinh dưỡng