Luyện tập 5 trang 30 SGK Công nghệ 6 - Chân trời sáng tạo


Đề bài

Trong các bữa ăn dưới đây, em hãy cho biết bữa ăn nào có thành phần các nhóm thực phẩm hợp lí. Vì sao?

Luyện tập 5 trang 29 Công nghệ lớp 6

Lời giải chi tiết

Trong các bữa ăn đã cho, bữa ăn số 3 có thành phần các nhóm thực phẩm hợp lí vì:

   + Có đầy đủ 3 loại món ăn chính: món canh, món mặn, món xào

   + Các món ăn có đủ thực phẩm trong 4 nhóm chính.Bình chọn:
4.3 trên 6 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 4. Thực phẩm và dinh dưỡng